topblaa
menu1_vFORSIDEPROFILPROJEKTERKONTAKTmenu1_h
menu2_vmenu2_h
main_kant_v

Spacer 10 pixel    
  profil.jpg  
FIRMAPROFIL

Virksomheden der er nystartet pr. 15. april 2007, er en enkeltmandsvirksomhed bestående af Murermester Flemming Oppelstrup.

Jeg har specialiseret mig i fliser, klinker og badeværelser. Desuden kan jeg yde rådgivning i hele byggeriets fase, samt formidle kontakten til andre håndværkere. Hvis det ønskes kan jeg stå for byggeriet sådan at bygherren kun påser at alt forløber planmæssigt.

     
  Mit arbejdsområde dækker alt inden for faget bl.a.:
- Klinke- og flisearbejde
- Badeværelser
- Skalmuring
- Om- og tilbygning
- Facaderenovering
- Rådgivning og gode idéer til løsninger
 
     

Jeg har ingen stor administration og leverer derfor
god kvalitet til rimelige priser.

main_kant_hmain2
adresse
Decor Marketing